+31 (0)10 820 00 80

  • Home
  •  ยป 
  • Disclaimer

Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website.


Omniglass Valeo Keurmerk 1 Keurmerk 2 Keurmerk 3 ISO 12216 ECB